Egersunds Fayancefabriks Co (Norge)

Tilbake til Egersund-stempler

Feyer dypstempel

1847-1876

Generelt gjelder det for stempel fra Egersund at fargen er uten betydning for datering. Det samme stemplet forekommer ofte i flere ulike farger, og enkelte også i ulike størrelser.

Fabrikkens første stempel. 2 varianter finnes, "Feyer" og "FEYER", den siste med en F som er litt høyere enn de øvrige bokstavene. Dypstemplet forekommer fra 1867 gjerne sammen med løvestempel.

1847-1876

Dypstemplet (trykt inn i godset) "FEYER". Blanding av Upper og lowercase.

1847-1876

Dypstemplet (trykt inn i godset) "Feyer". Blanding av Upper og lowercase. L over stemplet kan være formgiver eller dreier

1847-1876

Dypstemplet (trykt inn i godset) "Feyer". Blanding av Upper og lowercase. 8-tall under angir størrelse

1847-1876

Dypstemplet (trykt inn i godset) "Feyer". Blanding av Upper og lowercase. 8 (og 1/2 ?) under angir størrelse

1847-1876

Dypstemplet (trykt inn i godset) "FEYER". Alt i uppercase med forstørret F.

Feyer dypstempel sammen med andre stempler

1867-1876

Løve

Her med dypstempel "Feyer" under løven. Løven finnes også i sortKontaktinfo

Bidra

Ønsker du å bidra? Se her

GDPR
Disse sidene lagrer ingen personlig informasjon.
Kjøp og salg
PS! Dette er ikke sider ment for kjøp og salg, kun for informasjon om nordisk keramisk produksjon, primært porselen og fajanse/flintgods.

Facebook Besøk oss på Facebook.

Instagram Besøk oss på Instagram.